Aktualności

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główneDodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

22 września 2022
Od 21 września, Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowane, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)
Wnioski można składać w:
 • Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach jego pracy
 • dodatkowym punkcie przy ul. Parafialnej  (Klub Senior+) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-18:00
 • punktach przyjęć wniosków na terenie sołectw wiejskich (lista wraz z godzinami do pobrania poniżej)
Zachęcamy do składania wniosków już wypełnionych. Nasi pracownicy sprawdzą ich poprawność oraz kompletność na miejscu. 

Pobierz wniosek: TUTAJ

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą: 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Kto może się ubiegać o dopłatę pelletu? Świadczenie to jest dedykowane dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest:
 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia
 • piec kaflowy zasilane paliwem stałym,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • kocioł olejowy 
opalany jednym z poniższych rodzajów paliw: 
 • pellet drzewny
 • drewno kawałkowane
 • inny rodzaj biomasy
 • skroplony gaz LPG
 • olej opałowy
Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako: Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), bądź Osobę fizyczną oraz osoby na nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

Dodatek do pelletu, a dodatek węglowy
Dodatek dla domostw ogrzewanych peletem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.


Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w przypadku ogrzewania domu gazem można składać jedynie w przypadku korzystania z skroplonego gazu LPG (zbiornik na posesji). Korzystanie z gazu ziemnego (z gazociągu) nie upoważnia do otrzymania w/w dodatku.
 

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2022-09-22 12:23:49)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-11-15 15:24:09)
Liczba odwiedzin: 2540

Stopka

Zamknij