Zespół Interdyscyplinarny

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2011 roku powołany został Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:
 1. Kompala Justyna – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – przewodniczący Zespołu
 2. Dec Jolanta – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich
 3. Wanat Bogusława - przedstawiciel Oświaty
 4. Równicka Ewa - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
 5. Giedrojc Ludmiła – przedstawiciel ochrony zdrowia
 6. Hreczkowska Joanna – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
 7. Ploch Agnieszka - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
 8. Szczęśniak Teresa - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 9. Grzesiński Ludwik - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy Strzelce Opolskie
 10. Kowalska Patrycja - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 11. Olchawska Magdalena - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
 12. Staroszczyk Marzenna - przedstawiciel Oświaty
 13. Urbaniak Tadeusz - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich
 14. Skrzypczyk Patrycja - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:
 • ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze, niepełnosprawne,
 • sprawcy przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia o rodzinach lub osobach, w których istnieje podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie może dokonywać każda osoba lub instytucja będąca świadkiem problemu. Każda docierająca informacja będzie sprawdzana!

Podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego planowane są następujące działania:
 1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.
 2. Podział ról i działań.
 3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

Sprawy organizacyjno-techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie realizuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon: 77-463-08-70
e-mail: przemoc@opsstrzelce.pl
www.opsstrzelce.pl

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2011-11-15 11:42:18)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-11-16 10:53:37)
Liczba odwiedzin: 2539

Stopka

Zamknij