Zespół Interdyscyplinarny

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2011 roku powołany został Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

 1.  Kompala Justyna – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich;
 2. Równicka Ewa – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich;
 3. Ploch Agnieszka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich;
 4. Dec Jolanta - specjalista w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w Strzelcach Opolskich;
 5. Mazurek Dariusz - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich;
 6. Krasa Czesława - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich;
 7. Wyrwich Dawid - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich;
 8. Staroszczyk Marzenna - przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Strzelcach Opolskich;
 9. Wanat Bogusława - przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Strzelcach Opolskich;
 10. Giedrojc Ludmiła - przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich;
 11. Chowaniec Jolanta - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich;
 12. Skrzypczyk Patrycja - przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża;
 13. Kowalska Patrycja – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich (kuratorska służba sądowa);
 14. Płukis Kamil – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich (kuratorska służba sądowa)”.


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

 • ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze, niepełnosprawne,
 • sprawcy przemocy w rodzinie.


Zgłoszenia o rodzinach lub osobach, w których istnieje podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie może dokonywać każda osoba lub instytucja będąca świadkiem problemu. Każda docierająca informacja będzie sprawdzana!

Podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego planowane są następujące działania:

 1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.
 2. Podział ról i działań.
 3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

Sprawy organizacyjno-techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie realizuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon: 77-463-08-70
e-mail: przemoc@opsstrzelce.pl
www.opsstrzelce.pl

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2011-11-15 11:42:18)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2024-05-06 11:52:40)
Liczba odwiedzin: 3464

Stopka

Zamknij